Skip to content

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur process ser ut för Midsommarkransens Trafikskola AB angående insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Det måste alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund, för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och därför kan det hända att denna policyn uppdateras. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, efter att du informerats om behandlingen av din personliga information.

Genom att använda dig av tjänster hos Midsommarkransens Trafikskola AB accepterar du denna Integritetspolicy och dess behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också användandet av elektroniska kommunikationskanaler, så som telefon och epost, för att kommunicera och skicka information till dig.

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy täcker all data som samlas in om dig, till exempel från webbplatser, formulär, sociala media, kontakt per telefon och e-post.

E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Detta genom att avsändare och mottagare redan gör sig känd genom sådan kommunikation. Om du kommunicerar via e-post eller annan form av kommunikation behandlas den och dess information för att besvara din förfrågan, hantera överenskommelser eller liknande. Det finns möjlighet för återkoppling till dig via e-post och annan kommunikation under vårt samarbete och utförande av tjänst.

När och hur delar vi personuppgifter med andra

Dina personuppgifter kommer inte säljas eller på annat sätt förmedlas till tredje part utöver vad som anges i denna policy om du gett tillstånd att göra det.

Midsommarkransens Trafikskola AB kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje partners enligt beskrivningen nedan, detta för att kunna genomföra de avtalsmässiga åtagandena gentemot dig. För att din information ska hanteras säkert så följs legala, tekniska och organisatoriska krav.

Överföring till tredje part

Dina personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartners, systemleverantörer, molntjänstleverantörer och liknande partner. Detta för att kunna utföra åtagandet gentemot dig. Dina uppgifter kommer inte delas till tredje part som på något sätt kolliderar med angivna ändamål eller lagliga grunder.

Myndigheter

Nödvändig information kan komma att lämnas till myndigheter om det finns skyldighet att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Vid frågor eller funderingar, hör av dig!

Du har rätt att kontakta Midsommarkransens Trafikskola AB om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse eller överföring. Samt för att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, då har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Midsommarkransens Trafikskola AB

info@kransenstrafikskola.se

—–

Senast uppdaterad: Augusti 2021

Copyright © 2021 · Midsommarkransens Trafikskola AB